Squishy!

Mor braf y bore ‘ma clywed bwrlwm o leisiau ifanc yn siarad Cymraeg yng Nghanolfan y Glowyr. Y Fenter Iaith wedi trefnu sesiwn grefft i blant fel un o’u gweithgareddau gwyliau. Mae’r plant yn gwneud teganau ac addurniadau Pasg squishies + sleim. Swnio’n ddychrynllyd ond maen nhw’n ddeniadol iawn!

Beth sy’n digwydd yng Nghanolfan y Glowyr Caerffili?

Mae pob math o bethau yn digwydd yma, cymaint nes ei bod weithiau yn anodd darparu stafell ar gyfer pawb sy’n gwneud cais. Mae gennym ddosbarthiadau yoga, tai chi ac aikido, dosbarthiadau dawns o bob math a chyfleoedd i wella sgiliau rhifedd a thechnoleg gwybodaeth. Gallwch ddysgu sut i ddefnyddio iPad trwy gyfrwng Cymraeg. Bydd Coleg Gwent yn cynnal dosbarthiadau Cymraeg ar sawl lefel a gallwch ddysgu Sbaeneg a Ffrangeg hefyd. Mae gennym glwb ffilm a phob math o weithgareddau ar gyfer ein grwp henoed a benderfynodd eu galw eu hunain yn Aeron Aeddfed. Ar ben arall yr ystod oedran mae gennym lysgenhadon o ysgolion cynradd yr ardal a fforwm ieuenctid ychydig yn hŷn sy’n cyfrannu syniadau gwerthfawr ar gyfer ein datblygiad. Does ond gobeithio y byddai’r hen lowyr yn gwerthfawrogi’r bwrlwm cymunedol yma!

Datblygiadau cyffrous

Dyma’r hen ysbyty y bu 10,000 o lowyr Cwm Rhymni yn cynilo’n ddyfal o’u cyflog i’w agor yn y blynyddoedd yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Bu’n ysbyty cyffredinol i’r ardal am ryw 90 mlynedd nes ei gau a’i symud i adeilad newydd yn 2011. Arbedwyd adeilad gwreiddiol Ysbyty’r Glowyr a’i droi yn ganolfan gymunedol, elusen a reolir gan nifer o wirfoddolwyr brwd. Agorodd y ganolfan hon ym mis Hydref 2015. Nid oedd arian i adfer mwy na llawr gwaelod yr adeilad ond datblygwyd ystod eang o weithgareddau a daeth y ganolfan yn gyrchfan i’r gymuned unwaith eto.

Erbyn hyn, wedi derbyn grantiau amrywiol o nifer o gyfeiriadau, rydym mewn sefyllfa i adfer gweddill yr adeilad hyfryd hwn ac ehangu ein gweithgareddau yn sylweddol.